SKILLDRIVER: Školení prodejních dovedností

Kombinujte on-line
s osobním přístupem

Konzultativní prodej

Pomáháme obchodním týmům dlouhodobě plnit prodejní cíle a udržovat spokojenost zákazníků.

Motivační management

Pomáháme manažerům, aby jejich lidé doručovali výsledky a zároveň dělali svou práci rádi.

Interní trénink

Zvyšujeme výkon interních vzdělávacích týmů využitím virtuálního trenéra.

Konzultativní prodej

Pomáháme obchodním týmům dlouhodobě plnit prodejní cíle a udržovat spokojenost zákazníků. Zaměřujeme se na rozvoj konzultativního stylu prodeje, tedy s důrazem na pochopení potřeb zákazníka.

Školíme on-line s virtuálním lektorem, trénujeme na realistických video-simulacích, prohlubujeme na workshopech a koučincích, měříme přes náslechy. Používáme kaskádový princip, tedy trénujeme trenéry, nebo manažery a ti pak pracují se svými obchodníky.

Techniky, které si Vaši prodejci zafixují

1.

Zahájit prodejní rozhovor tak, aby si získal důvěru

2.

Efektivně se ptát a získat všechny potřebné informace

3.

Identifikovat potřebu a přesvědčit zákazníka, že ji chce vyřešit

4.

Navrhnout a správně prezentovat řešení

5.

Zvládnout námitky

6.

Úspěšně uzavřít obchod

7.

Na závěr si otevřít dveře k dalším prodejům

Motivační management

Pomáháme manažerům dlouhodobě budovat fungující tým, který nejenom plní své cíle, ale i rád dělá svou práci.
Manažery vedeme k hledání win-win řešení.

Školíme on-line s virtuálním lektorem, trénujeme na realistických video-simulacích, dovednosti prohlubujeme na workshopech a při individuálních koučincích, praxi sledujeme při stínování.

Techniky, které si manažeři zafixují

1.

Používat empatii k vnímání potřeb pracovníků a budování vztahů.

2.

Vést tým k autonomii – samostatnosti a zvyšovat tím jeho proaktivitu a zodpovědnost.

3.

Uřídit správně aktivity, aby se dohody skutečně naplňovaly

4.

Správně lidi oceňovat – nejen za výsledky, ale hlavně za jejich přístup.

Interní trénink

Vlastní simulace

Pro pravidelně opakující se tréninky, nebo pro odškolení velkého množství účastníků si můžete vytvořit zakázkové interaktivní simulace, které Vám účastníky kompletně vyškolí, nebo předpřipraví pro osobní trénink a vy se můžete věnovat již cílenému nácviku těch dovedností, které jsou pro účastníka náročnější.

Virtuální trenér

Zvyšujeme výkon interních vzdělávacích týmů využitím virtuálního trenéra. Současným trendem je zvyšování nároků na trenérské týmy, které často v důsledku neumožňují se dostatečně věnovat tréninku potřebných dovedností tak, aby došlo k reálné změně. Virtuální klon trenérů může znásobit jejich rozvojový dosah.
Digitalizujeme produktová školení i adaptační programy nováčků ve firmách.